Halkidiki Thermal Spa

THERAPEUTIC

Thermal Spa Agia Paraskevi Kassandra

Therapeutic properties:

 • Bone and Joint Diseases
 • Rheumatoid Arthritis
 • Ankylosing Spondylitis
 • Elystiki Osteoarthritis
 • Discopathy
 • Μyalgia- Μyositis
 • Τendinitis
 • Old Fractures
 • Cervical Syndrome

 

Dermatological Diseases:

 • Seborrheic Dermatitis
 • Psoriasis –Acne -Eczematoid

 

Urologicaland Gynecological Diseases

 • Chronic Cystitis –Inflammation